Klinkend Erfgoed in Nederland

Nederland kent een grote hoeveelheid en grote diversiteit aan cultureel waardevolle objecten. Hieronder bevinden zich orgels, beiaarden, luidklokken en torenuurwerken, te samen klinkend erfgoed genoemd.

Door allerlei ontwikkelingen zijn goed dagelijks beheer en vakmanschap bij de restauratie van klokken en orgels niet meer vanzelfsprekend. Omdat een belangrijk deel van de zorg nu in handen is van vrijwilligers is, is het belangrijk dat voor dat onderhoud professionele kennis geboden wordt om de zorg voor klinkend erfgoed op de juiste uit te kunnen voeren. 

Onderhouden van Klinkend Erfgoed

De duurzame instandhouding bij deze, door het gebruik aan slijtage onderhevige objecten, vereist een vorm van toezicht. 

Om te voorkomen dat de risico’s op  verwaarlozing ontstaan, is bewustwording van de waarde van adequaat onderhoud belangrijk.  Waar vroeger kosters en organisten zich met het toezicht belast zagen, zijn het nu vrijwilligers die die rol  gaan overnemen. Nieuwe, maatschappelijk breed gedragen, initiatieven zijn ontstaan met als voorbeeld het tot stand komen van luidklokken gildes die de zorg op zich nemen voor het gebruik en de instandhouding van de lokale luidklokken.

Ook voor orgels en torenuurwerken ontvouwen zich steeds meer vrijwilligers initiatieven om het gebruik en de instandhouding van deze objecten te bewerkstelligen.

Kortom, er ontstaat lokaal een breed draagvlak om dit bijzondere erfgoed een vaste plek in een zich sterk veranderende omgeving te geven, waarmee het geluid van Klinkend Erfgoed een blijvende culturele dimensie blijft geven aan zijn omgeving.

Foto: Intonatiewerkzaamheden aan een orgel