Mentorschap Klinkende Monumenten

Werkgroep mentorschap Klinkende Monumenten

Met het grote aantal kerkgebouwen dat leeg komt te staan, ontstaat bij het behoud en beheer van de orgels, klokken etc. een bijzonder probleem, waar bestaande structuren, zoals de Monumentenwacht, geen antwoord op hebben. Zo maakt de Monumentenwacht weliswaar zesjarenplannen in het kader van de BRIM, maar de deskundigheid om daarin de klinkende monumenten op te nemen, ontbreekt. Anderzijds zal in veel gevallen een globale opname van de toestand voldoende zijn, en in zo’n geval is het inschakelen van een gecertificeerd adviseur een te zwaar middel. Er is dus behoefte aan een ‘tussen-niveau’ van deskundigheid en betrokkenheid. Enkele aanwezigen hebben in klein verband gesproken over de wenselijkheid en de contouren van zo’n mentorschap klinkende monumenten.

Gedragscode orgelmentor

Link naar de gedragscode orgelmentor

(geactualiseerd op 01 03 2016)