Dankwoord

Deze website is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het prins Bernhard Cultuurfonds.

Link naar de website van het prins Bernhard Cultuurfonds

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

In de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland werkt een groot aantal organisaties samen, waaronder het College van Orgeladviseurs in Nederland, de Katholieke Klokken- en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken Protestantse Kerken Nederland, de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland, de Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen en de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. De stichting wordt onder meer geadviseerd en gesteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

De stichting zet zich in voor orgels – Nederland telt ruim 1600 orgels met monumentale waarde waarvan sommige de leeftijd van 500 jaar hebben bereikt –, luidklokken en beiaarden, waarvan de oudste in ons land dateren uit de vroege middeleeuwen – en torenuurwerken, waarvan er nog circa 1000, van rijkswege beschermde mechanische torenuurwerken zijn, die ons en ons nageslacht kunnen laten zien hoe de openbare tijdsaanwijzing gedurende de eeuwen is geëvolueerd naar de hedendaagse elektronische perfectie.

 

SKEN richt zich op het bevorderen van interesse bij eigenaren, beheerders en opdrachtgevers (specifiek gericht op het stimuleren van goed beheer en goed opdrachtgeverschap) en bij gekwalificeerde orgelmakers, adviseurs, inspecteurs (specifiek gericht op professionele restauraties).

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Robert Helder, voorzitter (coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht, bestuurslid Academiehuis Grote Kerk Zwolle en organist Hongaarse Federatie Nederland);

  • Bert Willems, secretaris;

  • Dick van Dijk, penningmeester (organist/beiaardier en onder meer bestuurslid van de Provinciale Stichting Utrecht Orgelland);

  • Marlo Reeders, lid (directeur Stichting Grote Kerk Naarden);

  • Heleen Wijgers, lid (directeur Stichting Stevenskerk Nijmegen);

  • Michiel Zonnevylle, lid (voorzitter Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen);

  • Andries Ponsteen, lid (jurist en musicoloog);

  • Rudi van Straten, adviseur (senior-specialist klinkend erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).